Into the new world

 
วันนี้มาอัWไดOารี่อีกแล้วจ้า
 
โอ๊ะโE โE คSายมาบ่นOาราEเนี่E อิอิ
 
มาเปนเWลJเลE อ่ะน้อJเปกง่า…
 
อัWเWลJใหม่ด้วEน๊าฟัJกานรึยัJ
 
สาวๆ 9 คน So Nyeo Shi Dae น่ารักดีชOบมากๆเลE อิอิ
 
แต่ไม่ลืมที่จะโWสเนื้Oไปด้วE
 
ก้Oเหนบ่นกานเจJๆว่าฟัJม่าEรู้เรื่OJ
 
ก้OเOาเนื้Oไปดูแล้วกานเผื่Oจะได้ร้อJเปนเลE 555+
 
เปนโรคเกาXลีลิซึ่มปาEแล้วเSา
 
***********************************************************************
 
Into the new world
 
전해주고싶어 슬픈 시간이 다 흩어진 후에야 들리지만
ชอน แฮ จู โก ชิพ พอ ซึล พึน ซี กัน นี ทา ฮึท ทอ จีน ฮู เอ ยา ทึล รี จี มัน
눈을 감고 느껴봐 움직이는 마음 너를 향한 내눈빛을
นุน นึน กัม โก นึ กยอ พวา อุม จิก กี นึน มา อึม นอ รึล ฮยาง ฮัน แน นุน บิด ชึล

특별한 기적을 기다리지만 눈앞에 선 우리의 거친길은
ทึก บยอล ฮัน กี จอ กึล กี ดา รี จี มัน นุน นับ เพ ซอน นู รี เอ กอ ชิน กิท ดึน
 
 알수 없는 미래라면 바꾸지 않아 포기할수 없어
อัล ซู ออบ นึน มี แร รา มยอน พา กู จี อัน ฮา โพ กี ฮัล ซู ออบ ซอ

변치않을 사랑으로 지켜줘 상처입은 내 마음까지
พยอน ชี อัน ฮึล ซา รัง อึ โร จี คยอ จวอ ซัง ชอ อิพ พึน แน มา อึม กา จี
시선속에서 나는 필요없어 멈춰져 버린 이시간
ซี ซอน ซก เก ซอ นา นึน พีล รโย ออพ ซอ มอม ชวอ จยอ บอ ริน นี ซี กัน

사랑해 널 이느낌 이대로 그려왔던 헤매임의 끝
ซา รัง แฮ นอล รี นือ กิม มี แด โร กือ รยอ วัซ ดอน เฮ แม อิม อี กึท
이세상 속에서 반복되는 슬픔 이젠 안녕
ที เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ดเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง
수많은 알수없는 길속에 희미한 빛을 난 쫓아가
ซู มัน ฮึน นัล ซู ออบ นึน กิล ซก เก ฮี มี ฮัน พิช ชึล นัน จด ชา กา
언제까지나 너 함께하는거야 다시 만난 나의 세계
ออน เจ กา จี นา นอ ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ทา ชี มัน นัน นา อี เซ กเย

 특별한 기적을 기다리지만 눈앞에 선 우리의 거친길은
ทึก พยอล ฮัน กี จอก กึล กี ดา รี จี มัน นุน อับ เพ ซอน อู รี เอ กอ ชิน กิท ดึน
 알수없는 미래와 바꾸지 않아 포기할수 없어
อัล ซู ออบ นึน มี แร วา พา กู จี อัน ฮา โพ กี ฮัล ซู ออบ ซอ
 변치않을 사랑으로 지켜줘 상처입은 내 마음까지
พยอน ชี อัน ฮึล ซา รัง อือ โร จี คยอ จวอ ซัง ชอ อิบ บึน แน มา อึม กา จี
 
시선속에서 나는 필요없어 멈춰져 버린 이시간
ซี ซอน ซก เก ซอ นา นึน พิล รโย ออบ ซอ มอม ชวอ จยอ บอ ริน อี ซี กัน

사랑해 널 이느낌 이대로 그려왔던 헤매임의 끝
ซา รัง แฮ นอล รี นือ กิม มี แด โร กือ รยอ วัซ ดอน เฮ แม อิม อี กึท
이세상 속에서 반복되는 슬픔 이젠 안녕
ที เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ดเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง
수많은 알수없는 길속에 희미한 빛을 난 쫓아가
ซู มัน ฮึน นัล ซู ออบ นึน กิล ซก เก ฮี มี ฮัน พิช ชึล นัน จด ชา กา
언제까지나 너 함께하는거야 다시 만난 우리의
ออน เจ กา จี นา นอ ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ทา ชี มัน นัน นู รี เอ
 

이렇게 까만밤 홀로 느끼는
อี รอด เก กา มัน บัม ฮล โร นือ กี นึน
그대의 부드러운 숨결이
คือ แด เอ บู ดือ รอ อุน ซุม กยอล รี

이순간 따스하게 감겨오는 모든 나의 떨림 전할래
อี ซุน กัน ตา ซึ ฮา เก กัม กยอ โอ นึน โม ดึน นา เอ ตอน ริม ชอน ฮัน แร
사랑해 널 이느낌 이대로 그려왔던 헤매임의 끝
ซา รัง แฮ นอล รี นือ กิม มี แด โร กือ รยอ วัซ ดอน เฮ แม อิม อี กึท
이세상 속에서 반복되는 슬픔 이젠 안녕
ที เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ดเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง
널 생각만해도 난 강해져 울지않게 나를 도와줘

อล แซง กัก มัน แฮ โด นัน กัง แฮ จยอ อุล จี อัน เก นา รึล โด วา จวอ
이순간의 느낌 함께 하는거야 다시 만난 우리의
อี ซุน กัน อี นึ กิม ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ดา ซี มัน นัน นู นี เอ

 

So nyeo shi dae

 

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s